Máy uốn tạo hình dây thép 2D BendTech-XD GT-WB-100-4A (4~10mm)