Máy uốn tạo hình dây 3D BendTech-XD GT-WB-80-9A (3-8mm)