Máy uốn tạo hình dây 3D BendTech-XD GT-WB-60-10A (2-6mm)