Máy uốn tạo hình dây 3D BendTech-XD GT-WB-120-7A (5-12mm)