Máy uốn tạo hình dây 3D BendTech-XD GT-WB-100-9A (4-10mm)