Máy uốn ống 2D, uốn đồng nhôm cho các thiết bị sưởi, điện lạnh BT-XD-2A