Máy uốn lò xo BendTech-XD GT-GM

Liên hệ

Máy này là mài mặt đôi, được áp dụng cho nén lò xo kết thúc mài. Máy này dùng công nghệ biến đổi, thức ăn nhanh, cơ cấu hợp lý, trên và dưới cùng mài hướng dẫn sử dụng tiêu đề cho ăn, dễ dàng hoạt động.

Máy uốn lò xo BendTech-XD GT-GM
Máy uốn lò xo BendTech-XD GT-GM

Liên hệ

Danh mục: