Máy uốn lò xo 3 trục BendTech-XD 316 0.2mm tới 2mm

Liên hệ

Máy uốn lò xo 2 trục BendTech-XD 212 0.3mm tới 1.2mm
Máy uốn lò xo 3 trục BendTech-XD 316 0.2mm tới 2mm

Liên hệ