Máy uốn dây thép 2D BendTech-XD CNC GT-WB-80-3A (3-8mm)