Máy uốn dây thép 2D BendTech-XD CNC GT-WB-60-3A (2-6mm)