Máy uốn dây thép 2D BendTech-XD CNC GT-WB-120-3A (5-12mm)