Máy uốn dây thép 2D BendTech-XD CNC GT-WB-100-3A (4-10mm)