Máy uốn dây 2D Đài Loan WB-120-4A (5-12mm)

Liên hệ

Máy uốn dây 2D GT-WB-120-3A
Máy uốn dây 2D Đài Loan WB-120-4A (5-12mm)

Liên hệ